இனி  வருபவை ... 

02.02 - ஞாயிறு  - தமிழ்த்  திருப்பலி + யாப்புப் பொதுக் கூட்டம் - 13:00

23.02 – ஞாயிறு - தமிழ்த்  திருப்பலி + பொதுக் கூட்டம் + தேர்தல் - 13:00                               

எனக்கு  நீதி  அருள்கின்ற  கடவுளே,  நான்  மன்றாடும்போது  எனக்குப்  பதிலளித்தருளும்;  நான்  நெருக்கடியில்  இருந்தபோது,  நீர்  எனக்குத்  துணைபுரிந்தீர்;  இப்போதும்  எனக்கு  இரங்கி, என்  வேண்டுதலுக்குச்  செவிசாய்த்தருளும்.

திருப்பாடல்கள் 4:1

Events Calendar

Monday 29 July 2019
No events were found
Go to top
Template by JoomlaShine