உலகிற்கு  அவர்  நீதியான  தீர்ப்பு  வழங்குவார்;  மக்களினத்தார்க்கு  நேர்மையான  தீர்ப்புக்  கூறுவார்.  ஒடுக்கப்படுவோருக்கு  ஆண்டவரே  அடைக்கலம்;  நெருக்கடியான  வேளைகளில்  புகலிடம்  அவரே.  உமது  பெயரை  அறிந்தோர்  உம்மில்  நம்பிக்கை  கொள்வர்;  ஆண்டவரே,  உம்மை  நாடி  வருவோரை  நீர்  கைவிடுவதில்லை.  சீயோனில்  தங்கியிருக்கும்  ஆண்டவரைப்  புகழ்ந்து  பாடுங்கள்;  அவருடைய  செயல்களை  மக்களினத்தாரிடையே  அறிவியுங்கள்.

 

திருப்பாடல்கள் 9:8-11

எல்லாமே  நாம்தான்  என்றெண்ணி,  ஓய்வேயின்றி,  ஓடிக்கொண்டிருக்கும்போது, இயேசுவைக்  குறித்துக்  கவலைப்படாமல்  அவரையே  மறந்துவிடும்  ஆபத்து  உள்ளது.  நாம்  தினசரி  பணிகளிலிருந்து  ஓய்வெடுத்து  மற்றவர்கள்  குறித்து  நம்  பார்வையை  திருப்பவும்,  மனதிற்குள்  மௌனச்  சுழல்களை  வளர்க்கவும்,  இயற்கை  குறித்து  தியானிக்கவும்,  இறைவனுடன்  கொண்டுள்ள  உரையாடலில்  நம்மை  புதுப்பிக்கவும்,  தன்  செயல்  வழியாகவும்  நமக்குக்  கற்றுத்தரும்  இயேசு,  மற்றவர்மீது  இரக்கத்துடன்  செயல்படவேண்டிய  வாழ்க்கை  பாடத்தையும்  நமக்கு  சொல்லித்தருகிறார் திருத்தந்தை  பிரான்சிஸ்

Go to top
Template by JoomlaShine