நலம்  தரும்  அறிவுரையைக்  கவனமாகக்  கேட்பவர்,  ஞானிகளோடு  உறவு  கொண்டிருப்பதை  விரும்புவார்.  கண்டிக்கப்படுவதைப்  புறக்கணிக்கிறவர்  தமக்கே  கேடு  வருவித்துக்  கொள்கிறார்;  அறிவுரையைக்  கவனமாகக்  கேட்பவர்  உணர்வை  அடைவார்.  ஆண்டவரிடம்  அச்சம்கொள்ளுதல்  ஞானத்தைத்  தரும்  பயிற்சி;  மேன்மை  அடையத்  தாழ்மையே  வழி.

 நீதிமொழிகள் 15:31-33
  • வேகமாக  மாறிவரும்  இன்றைய  உலகில்,  பல்வேறு  சவால்களை  எதிர்கொள்ளும்  இன்றைய  குடும்பங்கள்  பாதுகாக்கப்பட- வேண்டும்  என்பதற்காக,  கடவுளை  மன்றாடுவோம்.  வாழ்வில்  தொடர்ந்து  இடம்பெற்றுவரும்  மாற்றங்களால்,  பெற்றோர்,  சிலவேளைகளில்  தங்கள்  பிள்ளைகளுடன்  விளையாட  மறந்து- விடுகின்றனர்.  இத்தகைய  இன்னல்களிலிருந்து  குடும்பங்கள்  மீள்வதற்குரிய  வழிகளைக்  காண,  திருஅவை,  குடும்பங்களுக்கு  உதவவேண்டும்.

                     - திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்.

 

Go to top
Template by JoomlaShine