பகலில்  கதிரவன்  உம்மைத்  தாக்காது;  இரவில்  நிலாவும்  உம்மைத்  தீண்டாது.  ஆண்டவர்  உம்மை  எல்லாத்  தீமையினின்றும்  பாதுகாப்பார்;  அவர்  உம்  உயிரைக்  காத்திடுவார்.  நீர்  போகும்போதும்  உள்ளே  வரும்போதும்  இப்போதும்  எப்போதும்  ஆண்டவர்  உம்மைக்  காத்தருள்வார்.

திருப்பாடல்கள் 121:6-8

பேர்கன் புனித பவுல் ஆலயம்  புனித வாரம் (5/4 – 12/4)

நோர்வேஜிய மொழித் திருவழிபாடுகள்

பெரிய வியாழன் - 10:00 (காணொளித் திருப்பலியை பங்கு இணையத்தளத்தில் https://bergen.katolsk.no 18:00 மணிமுதல் பார்வையிடலாம்)

புனித வெள்ளி - 10:00 (காணொளி வழிபாட்டை பங்கு இணையத்தளத்தில் https://bergen.katolsk.no 15:00 மணிமுதல் பார்வையிடலாம்)

புனித சனி பாஸ்கா திருவிழிப்பு - பூட்டிய ஆலயத்தினுள் 5 பேரோடு வழிபாடு நடைபெறும்.

உயிர்ப்பு ஞாயிறு - 11:00 - (நேரலை ஒளிபரப்பை பங்கு இணையத்தளத்தில் https://bergen.katolsk.no பார்வையிடலாம். - பூட்டிய ஆலயத்தினுள் 5 பேரோடு வழிபாடு நடைபெறும்) மதியம் 12:30 மணிமுதல் 14:30 மணிவரை தேவநற்கருணை (திருப்பலியில்லாமல்) பெறலாம். கூட்டமாக வருவது தடைசெய்யப்படுகிறது.

Go to top
Template by JoomlaShine