நாம்  இறைப்பற்று  இன்றி  வலுவற்று  இருந்தபோதே,  குறித்தகாலம்  வந்ததும்  கிறிஸ்து  நமக்காகத்  தம்  உயிரைக்  கொடுத்தார்.
நேர்மையாளருக்காக  ஒருவர்  தம்  உயிரைக்  கொடுத்தலே  அரிது.  ஒருவேளை  நல்லவர்  ஒருவருக்காக  யாரேனும்  தம்  உயிரைக்  கொடுக்கத்  துணியலாம்.
ஆனால்,  நாம்  பாவிகளாய்  இருந்தபோதே  கிறிஸ்து  நமக்காகத்  தம்  உயிரைக்  கொடுத்தார்.  இவ்வாறு  கடவுள்  நம்மீது  கொண்டுள்ள  தம்  அன்பை  எடுத்துக்  காட்டியுள்ளார்.
உரோமையர் 5:6-8

கொரோனா  கொள்ளைநோய்  சிகிச்சைக்கு,  உலக  அளவில்,  புதிய  மருந்துகள்  கண்டுபிடிக்கப்பட்டுவரும்  இவ்வேளையில்,  இவற்றை  அனைத்து  மக்களுக்கும்  உரியதாக  மாற்றாமல்,  அவற்றை  வழங்குவதில்  செல்வந்தர்களுக்கு  முன்னுரிமை  கொடுக்கப்படுவது, அல்லது,  அவை,  அந்தந்த  நாட்டின்  சொத்து  என  உரிமை  கொண்டாடப்படுவது  கவலை  தருகின்றது.

-  திருத்தந்தை  பிரான்சிஸ்

Go to top
Template by JoomlaShine